Email Reports

Email report  คือ การส่งข้อมูล ถึงบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ตามความสำคัญของข้อมูล เช่น ส่งปัญหาขัดข้องให้กับทีมงานซ่อมบำรุง ส่งสรุปผลปัญหาถึงหัวหน้าทีมงาน (Machine down time) ส่งผลสรุปการทำงานของแต่ละวันถึงผู้บริหาร

ส่งผลการผลิตถึงทีมงานวางแผนการผลิต เป็นต้น.

ทำไมถึงต้องใช้ Email report.

  • เพื่อทำการแก้ปัญหา สามารถทำได้ทัน.
  • รายงานสามารถส่งผ่านไปถึงผู้รับผิดชอบโดยไม่จำเป็นต้องผ่านสื่อกลางใดๆ.
  • เพื่อทำให้ข้อมูลถูกแบ่งแยก ตามส่วนของผู้รับผิดชอบได้.
  • สามารถอัพเดตข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ.